Vanaf nu is het mogelijk om storingen, klachten en wensen te melden vanuit AssetLog.